Hacettepe Üniversitesi :: Eczacılık Fakültesi :: English
Kurullar

YÖNETİM KURULU (2013-2015 Dönemi)

Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN (Başkan)
barica@hacettepe.edu.tr
1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda “Araştırma Görevlisi” olarak göreve başlamıştır. Bu Anabilim Dalı'nda 1992 yılında “Bilim Uzmanı”, 1998 yılında “Doktora”, 2001 yılında “Öğretim Görevlisi” , 2003 yılında “Yardımcı Doçent”, 2006 yılında "Doçent", 2013 yılında ise “Profesör” unvanlarını almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1994-1995 yıllarında Oslo Üniversitesi (Norveç), Eczacılık Fakültesi, 2002-2003 yıllarında Angers Üniversitesi (Fransa), 2006-2010 yılları arasında Nancy Üniversitesi (Fransa) Eczacılık Fakültesi'nde araştırmalarda bulunmuştur. FABAD Yönetim Kurulu Üyeliği (2006-2008), Saymanlığı (2008-2010), H.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Genel Sekreterliği (2003-2009), Başkan Yardımcılığı (2009-2013) görevlerini yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Doç. Dr. Suna ERDOĞAN (Başkan Yardımcısı)
sunaer@yahoo.com
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında “Bilim Uzmanı”, 2001 yılında “Doktora”, 2002 yılında “Öğretim Görevlisi”ve 2007 yılında “Yardımcı Doçent” ve 2008 yılında “Doçent” unvanlarını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Utrecht Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi (Hollanda) ve Northeastern Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi (Amerika Birleşik Devletleri)’ nde araştırmalarda bulundu. Kurucu üyesi olduğu Radyofarmasi Derneği Genel Sekreterliği ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Dr. Ecz. Duygu KAYA (Genel Sekreter)
duyguka@hacettepe edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı Anabilim Dalı’nda 2007 yılında “Bilim Uzmanı”, 2013 yılında “Doktora” unvanlarını aldı. 2010 yılında Kopenhag Üniversitesi, Sağlık ve Medikal Bilimler Fakültesi, İlaç Tasarım ve Farmakoloji Departmanı’nda (Danimarka) kısa sureli araştırmalarda bulundu. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Ecz. Nihan BURUL BOZKURT (Sayman)
nihanburul@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında “Bilim Uzmanı”, 2009 yılında “Doktor” unvanını aldı. İsveç Karolinska Enstitüsü Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hemodiyaliz Çözelti Laboratuvarı’na Üretim Müdürü olarak atandı. Ocak 2014 itibarı ile Novagenix Bioanalitik İlaç AR-GE Merkezi’nde Klinik Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Ecz. Süleyman GÜNEŞ (Üye)
Sgunes3@gmail.com
1957 yılında Kars’ta doğdu. 1974 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1982 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında Ankara-Dikmen'de Güneş Eczanesi'nde serbest eczacılığa başladı. II.Bölge Ankara Eczacı Odası'nda bölge temsilcisi, denetçi eczacı, onur kurulu üyesi, muvazaa kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulundu. 2013 yılı Eylül ayından itibaren II. Bölge Ankara Eczacı Odası Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Halen serbest eczacı olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ (Üye)
samiye@hacettepe.edu.tr
1981 yılında Ankara’da doğan Samiye Yabanoğlu-Çiftçi, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda “Araştırma Görevlisi” olarak göreve başlamıştır. Biyokimya Anabilim Dalı’nda 2005 yılında “Bilim Uzmanı”, 2008 yılında “Doktora”, 2009 yılında “Öğretim Görevlisi” , 2011 yılında “Yardımcı Doçent”, 2013 yılında ise "Doçent" unvanlarını almıştır. 2007-2008 yılları arasında INSERM-Toulouse'da (Fransa) araştırmalarda bulunmuştur. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2009-2011 yılları arasında H.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunları Dernek Saymanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren Türk Biyokimya Dergisi Teknik Editörlük görevini yürütmektedir. 2011-2013 yılları arasında H.Ü. Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Evli ve bir çocuk annesidir.

Uzm. Ecz. Gülru ÖZKAYA (Üye)
gulru@hacettepe.edu.tr
1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında aynı fakültede Farmasötik Teknoloji bilim uzmanlığını tamamladı. 1996 yılından beri Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Biriminde informasyon uzmanı olarak çalışmaktadır. 2010 yılında başlamış olduğu Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalındaki doktora çalışmasına halen devam etmektedir. 2011 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 1 çocuk annesidir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği