Hacettepe Üniversitesi :: Eczacılık Fakültesi :: English
Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarını bir araya getirmek amacıyla dernek kurma girişimi, 1992 yılında dönemin Dekanı Prof.Dr.A.Atilla Hıncal’ın önderliğinde 22 kurucu üye ile başlatılmıştır. 13 Mart 1992'de tüzüğü yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği’nin ilk olağan genel kurul toplantısı 9 Mayıs 1993 'de yapılmış ve ilk Yönetim Kurulu Prof.Dr. Yılmaz Çapan (Başkan), Doç.Dr. Nilgün Sümer (II. Başkan), Uzm.Ecz. Belma Giray (Genel Sekreter), Dr.Ecz. Erhan Palaska (Sayman), Doç.Dr.Sedef Kır (Üye), Yrd.Doç.Dr. Tayfun Ersöz (Üye) ve Yrd.Doç.Dr.Serdar Uma (Üye)’dan oluşmuştur.

Derneğimizin kuruluşundan günümüze kadar çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 1 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da ilki gerçekleştirilen “Mezunlar Yemeği”, her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmiştir. Derneğimiz, üyelerinin değerli katkıları ile 1993 yılından bu yana Eczacılık Fakültesi öğrencilerine burs vermektedir. Dernek faaliyetleri kapsamında çeşitli meslek içi eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımıza ait haberleri iletmek amacıyla ilk kez 1992 yılında “Havan” adıyla bir dergi yayınlanmaya başlanmış, derginin adı 1993’de “Posyon” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, 1999 yılından itibaren yeni mezun olan öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik “Sucuk-Ekmek Partisi” düzenlenmektedir. İlk Sucuk-Ekmek partisi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yapılmıştır. Derneğimizin etkinlikleri çerçevesinde 2010 yılından itibaren mezunlarımızın bir araya geldiği yurtiçi- yurtdışı gezileri düzenlenmektedir.

2012 yılında kuruluşunun 20.yılını kutlayan Derneğimiz her geçen gün daha çok sayıda mezunumuzun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği