Hacettepe Üniversitesi :: Eczacılık Fakültesi :: English
İletişim

Adres

Telefon

E-posta

Başkan
Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Radyofarmasi AbD
06100, Sıhhiye, Ankara

+90 312 305 21 96

serdogan@hacettepe.edu.tr

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Gözde GİRGİN

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji AbD
06100, Sıhhiye, Ankara

+90 312 305 21 78

ggirgin@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği