Hacettepe Üniversitesi :: Eczacılık Fakültesi :: English
İletişim

Adres

Telefon

E-posta

Başkan
Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji ABD

+90 312 305 12 41

byegin@yahoo.com

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Suna ERDOĞAN

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Radyofarmasi ABD

+90 312 305 21 52

serdogan@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği