Hacettepe Üniversitesi :: Eczacılık Fakültesi :: English
Duyurular

8. Ulusal Eczacılık Fuarı Duyurusu

 

Sevgili Mezunlarımız

 

Fakültemizin 15-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde katılacağı 8.Uluslararası Eczacılık Fuarı'ndaki aktivitelerini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım.

 

Saygılarımla

 

Prof.Dr. A.Ahmet Başaran

Dekan

 

Sayın Mezunlarımız,

 

Fakültemiz Dev Ajans tarafından 15–17 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Ulusal Eczacılık Fuarına katılacaktır. Fuarlar ilaç firmalarının ve ürünlerinin tanıtımlarını sağlamasının yanında endüstri ile üniversiteleri bir araya getirmesi açısından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bu fuarı ihtisas fuarı olarak değerlendirmektedir ve ekte sunulan program doğrultusunda öğretim üyelerimiz bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacaktır.

 

Ekte sunulan programda 3 önemli konu ele alınmıştır.

 

Bunlardan ilki ilaçlar ve doğal ürünlerde mevzuat gereği alınması gereken eğitim altyapısını hazırlayacak olan programın tanıtımına dayanmaktadır. Konu olarak ilaç ruhsatlandırmasında önemli olan başlıklar tezli veya tezsiz lisansüstü programlarında multidisipliner olarak verilmektedir.

Seçilen ikinci önemli konu ilaç analizlerinde istenilen test ölçüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde üniversite olanaklarının kullanılması ve döner sermaye sistemleri tartışılacaktır.

Son olarak, ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarında teknokent uygulamaları ve bu uygulamaların endüstri ve üniversitelere katkıları konusu Hacettepe Üniversitesi örneğinde tartışmaya açılacaktır.

Bu toplantıların interaktif biçimde yapılması planlanmıştır. Bu sayede üniversite ve ilaç endüstrisi bir platformda bir araya gelerek sorunlarını ve beklentilerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu aktivitelerimizi sunarken mezunlarımız ile birlikte olmak onları yanımızda hissetmek bize mutluluk verecek, gücümüze güç katacaktır.

 

Saygı ve sevgilerimle...

 

Prof. Dr. A.Ahmet BAŞARAN

Dekan

 

SUNUM VE BAŞLIKLARI

 

15 Mayıs 2009 - Cuma

Prof. Dr. Sedef KIR

"Ruhsatlandırmada Yüksek Lisans Eğitiminin Önemi ve Uygulamalar"

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörü

 

16 Mayıs 2009 - Cumartesi

Prof. Dr. Tayfun ERSÖZ

"İlaçta Test Ölçüm Analizleri ve Üniversite"

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörü

 

17 Mayıs 2009 - Pazar

Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ

"İlaç Endüstrisinde Ar-Ge Çalışmaları ve Teknokent Uygulamaları"

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği