Hacettepe Üniversitesi :: Eczacılık Fakültesi :: English
Dernek Başkanı'ndan

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği’nin 6 Haziran 2013 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Prof.Dr. Betül Arıca Yegin (Başkan), Doç.Dr. Suna Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Dr.Ecz. Duygu Kaya (Genel Sekreter), Dr.Ecz. Nihal Burul Bozkurt (Sayman), Ecz. Süleyman Güneş (Üye), Doç.Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi (Üye) ve Uzm.Ecz. Gülru Gürdemir (Üye)’den meydana gelmiştir. Denetleme Kurulu ise Prof.Dr. Süeda Hekimoğlu, Prof.Dr. Sedef Kır ve Prof.Dr. Gülberk Uçar’dan oluşmuştur.

Derneğimizin kurucu üyeleri arasında yer alan ve 20 yılı aşkın süredir derneğimizin yönetim kurullarında farklı görevlerde bulunan, Dernek Başkanlığı’nı devir aldığım önceki dönem Dernek Başkanımız Prof.Dr. Belma Koçer Gümüşel’e, derneğimizin kuruluşundan günümüze kadar göstermiş olduğu büyük gayret, özveri ve başarı nedeni ile teşekkür ediyorum.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki dönem saymanımız Öğr.Gör.Dr. T.Emrah Bozkurt’a ve Yönetim Kurulu Üyesi Öğr.Gör.Dr.Ecz. Melike Ekizoğlu’na görev süresi boyunca derneğimizde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Denetleme Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Prof.Dr. Sacide Altınöz’e derneğimize olan değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana düzenlemiş olduğu sosyal faaliyetler (Sucuk-Ekmek Partisi, Geleneksel Mezunlar Derneği Yemeği vb.), mezunlarımız arasındaki iletişimi sağlamak ve sürdürmek amacıyla devam edecektir. Mezunlarımızın arasındaki bağları, dayanışma ve etkileşimleri sürdürmek konusundaki değerli katkılarınız için göstermiş olduğunuz desteğe teşekkür ediyor, bu desteğin artarak gelişeceğine inancimın tam olduğunu belirtmek istiyorum.

Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de derneğimizin gelişimi ve ileriye gitmesi için olan katkılarınız, öğrencilerimize burs vererek yaptığınız destekleriniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN (1989 yılı mezunu)

H.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği